Hướng dẫn làm nhiệm vụ

Xin chào các Fisher, 

Hôm nay, Tiên Cá sẽ tiếp tục hướng dẫn các Fisher các thực hiện nhiệm vụ trong Bắn Cá Thách Đấu. 

Trong game, hệ thống nhiệm vụ chỉ xuất hiện trong màn chơi đơn.  

Khi bắt đầu màn chơi đơn, nhiệm vụ ngẫu nhiên sẽ hiện ra trước màn hình thông báo về mục tiêu của nhiệm vụ để Fisher hoàn thành. 

Thường các nhiệm vụ sẽ rất đơn gian như bắt một số lượng cá nhất định nào đó. Để có thể nắm rõ được hệ thống cá hãy xem danh sách cá ở menu Bắn Cá Thách Đấu.

Hãy ghi nhớ, Hoàn thành nhiệm vụ là một trong những Tips vô cùng quan trọng giúp các Fisher kiếm được lượng Vàng và Xu khổng lồ. 

Chúc các Fisher chơi Bắn Cá Thách Đấu vui vẻ!